Bijwerkingen melden

Home > Bijwerkingen melden

Bijwerkingen melden

Wat is een bijwerking?

Een bijwerking van een geneesmiddel is een onverwacht symptoom bovenop het beoogde effect. Het wordt veroorzaakt na de toediening van een behandeling. Het wordt ook wel nevenwerking of bijverschijnsel genoemd.

Alle geneesmiddelen (op voorschrift of OTC, geneesmiddelen die u aan de toonbank kunt kopen), cosmetica, voedingssupplementen (kruidengeneesmiddelen en -supplementen) of medische hulpmiddelen kunnen ongewenste effecten veroorzaken, die vaak ondergeschikt zijn aan de gunstige effecten van de behandeling.
Deze bijwerkingen kunnen het gevolg zijn van het geneesmiddel zelf, van bepaalde kenmerken van de patiënt (zoals overgevoeligheid of een allergie), van het verkeerd gebruik van een geneesmiddel of van een combinatie met andere stoffen.

De bijwerkingen van een geneesmiddel worden beschreven in de bijsluiter en kunnen variëren van milde tot meer ernstige symptomen. De kans op bijwerkingen verschilt van persoon tot persoon. Niet iedereen ervaart de bijwerkingen van medicijnen in gelijke mate: sommige mensen ondervinden zelfs helemaal geen hinder.

Neem contact op met uw huisarts als u denkt dat u mogelijk een ernstige bijwerking ondervindt van een geneesmiddel, cosmetisch product, voedingssupplement of medisch hulpmiddel. In sommige gevallen moet een aangepaste behandeling overwogen worden.


Waarom melden?

Tijdens de verschillende fasen van het wetenschappelijk onderzoek identificeren onderzoekers de meest voorkomende en voorspelbare bijwerkingen. Zodra een geneesmiddel op de markt is gebracht, wordt het niet langer gebruikt in de testomgeving van het wetenschappelijk onderzoek. Elke dag gebruiken miljoenen patiënten uit verschillende leeftijdsgroepen, met verschillende levensstijlen en soms met verschillende aandoeningen het geneesmiddel.

Daarnaast kunnen sommige bijwerkingen pas optreden bij langdurig gebruik van een geneesmiddel, al dan niet in combinatie met diverse andere geneesmiddelen, of zelfs na het stopzetten van een behandeling.

Daarom is het belangrijk om de veiligheid van een geneesmiddel voortdurend te bewaken nadat het op de markt is gebracht. Het melden van bijwerkingen speelt hierin een cruciale rol.

De registratie en analyse van gegevens over bijwerkingen van geneesmiddelen levert kennis op die voor zorgverleners en patiënten van belang is bij de keuze van een geneesmiddel, de mogelijke preventie en de tijdige herkenning van bijwerkingen. Het tijdig herkennen van bijwerkingen is van belang om adequaat medisch handelen mogelijk te maken omdat de kennis over bijwerkingen ook een cruciale rol speelt bij het voorschrijven van geneesmiddelen.

RAADPLEEG HIER DE BIJSLUITER VAN ONZE PRODUCTEN

 

Bij Arega zetten wij ons in voor de veiligheid en het welzijn van onze patiënten en zorgverleners en geven wij prioriteit aan een veilig gebruik van geneesmiddelen. Daarom moedigen wij iedereen aan om alle informatie over de veiligheid, kwaliteit of werking van onze producten te melden.


Hoe melden ?

Als u een professional in de gezondheidszorg bent met een patiënt die een vermoedelijke bijwerking van een van onze producten heeft ondervonden, kunt u dit aan ons melden door ons de gele formulieren te sturen of door rechtstreeks contact op te nemen met onze afdeling geneesmiddelenbewaking (safety@arega.com of +32 3 808 67 02 ) of door contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten.

We raden patiënten aan om contact op te nemen met uw zorgverlener om ons de bijwerking te melden die u heeft ondervonden. U kunt ook een voorval melden via het onderstaande online formulier.

Elke melding zal anoniem worden verwerkt en overeenkomstig de geldende wetgeving aan de bevoegde autoriteiten worden gemeld.


Opmerking voor professionals in de
gezondheidszorg

Bent u werkzaam in de gezondheidszorg en wilt u een bijwerking melden? Raadpleeg dan de beveiligde pagina's van de Arega HCP professional zone waar u het gele formulier kunt downloaden of neem contact met ons op per mail via safety@arega.com of bel +32 3 808 67 02 (24/7).


Land