Cookiebeleid

Home > Legal > Cookiebeleid

Cookiebeleid

Laatste update: 16 maart 2020

1. Identificatie van de gegevensbeheerder

Arega Pharma België BV/SRL, Laarstraat 16 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585 (hierna ‘Arega’, ‘we ‘ of ‘onze’) verbindt zich ertoe te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake privacy en elektronische communicatie, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (« GDPR »), de toepasselijke Europese en/of nationale wetgeving inzake privacy en elektronische communicatie, evenals elke toepasselijke huidige en toekomstige wetgeving ter uitvoering ervan (hierna samen genoemd “Toepasselijke Wetgeving”).

In dit cookiebeleid (hierna “Cookiebeleid”) leggen we uit wat cookies zijn, hoe en waarom we cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken om u te identificeren wanneer u de website(s) van Arega bezoekt (“Sites”) en wat uw rechten zijn om ons gebruik ervan te controleren.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die we verwerken bij het plaatsen van cookies, lees ons Website privacybeleid.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw apparaat gedownload worden wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u die opnieuw bezoekt; dit is handig omdat het de website toelaat uw apparaat te herkennen.

Cookies kunnen dienen voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om u tussen pagina's van de Site te laten navigeren en om uw voorkeuren te onthouden of uw gebruikerservaring te verbeteren.

"First party cookies" zijn cookies die geplaatst worden door de eigenaar van de website (voor de Sites is dit Arega) terwijl "third party cookies" geplaatst worden door andere partijen dan de eigenaar van de website.

Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org

3. Hoelang blijven cookies op uw apparaat staan?

De duurtijd van cookies is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies ("Sessiecookies") bestaan enkel wanneer uw browser open is en ze worden automatisch verwijderd van uw apparaat wanneer u uw browser sluit of de applicatie afsluit (indien van toepassing). Andere cookies ("Permanente cookies") worden niet verwijderd wanneer u uw browser sluit en kunnen opnieuw gebruikt worden wanneer u uw browser opnieuw opent. De duurtijd van cookies die Arega gebruikt, wordt uitgelegd in onderstaande tabel (rubriek 4).

4. Overzicht van cookie-informatie en hoe deze te weigeren

De tabel hieronder geeft aan welke soorten cookies Arega op haar Sites gebruikt en zegt of en hoe u deze kunt weigeren.

Soort cookieDoelHoe te weigeren/UitschrijflinkNaam van de cookie(s)Duurtijd

Essentiële cookies:

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om een door de gebruiker (u) uitdrukkelijk gevraagde dienst te verlenen of zijn strikt  noodzakelijk om de overdracht van     communicatie via een elektronisch communicatiene twerk uit te voeren.

Deze cookies zijn bijvoorbeeld essentieel om u in staat te stellen op de Site te navigeren en de functies ervan te gebruiken.

Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten (zoals het onthouden van uw inloggegevens) niet verstrekt worden.

Dit soort cookies kunnen ook keuzes onthouden die u maakt (zoals taalkeuzes).

Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om u de functionalitei t van de Site te bieden, kunt u ze niet  weigeren. U kunt ze blokkeren of verwijderen door uw browserinste llingen te wijzigen, maar dit kan leiden tot verlies van functionaliteit.CookieConsent
CONSENT
1 jaar
6081 dagen
Prestatiecookies en Analytische cookies : Deze cookies verzamelen informatie over hoe mensen de Site gebruikenArega gebruikt bijvoorbeeld deze cookies om ons te helpen begrijpen hoe klanten op de Site terechtkome n, navigeren op de Site of die    gebruiken en om zones te markeren die we kunnen verbeteren, zoals navigatie, gebruikerser varing en marketingca mpagnes.
Alle  informatie die deze cookies verzamelen, is       geaggregeer d en daardoor anoniem. Dit wordt enkel gebruikt om de werking van de Site te      verbeteren.
We zullen deze cookies enkel installeren wanneer u ze     accepteert bij uw eerste bezoek aan onze Site via onze cookie- voorkeurban ner.yt-player-headers-readable
test_cookie
IDE
yt.innertube::requests
yt.innertube::nextId
yt-remote-device-id
yt-remote-connected-devices
yt-remote-session-app
yt-remote-cast-installed
yt-remote-session-name
yt-remote-fast-check-period
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
permanent
1 dag
1 jaar
permanent
permanent
permanent
permanent
sessie
sessie
sessie
sessie
179 dagen
sessie
Customization en Targeting cookies : deze cookies stellen ons in staat om te begrijpen hoe onze Sites gebruikt worden en helpen ons onze Site voor u aan te passenDeze cookies kunnen gebruikt worden om u een ervaring aan te bieden die beter past bij uw keuzes en om uw bezoeken aan de Site meer op maat te maken. De informatie die deze cookies verzamelen, kan  geanonimise erd worden en ze kunnen uw browse- activiteit op andere websites niet volgen. Deze cookies kunnen ook het bezoek van een gebruiker aan de Site, de bezochte afzonderlijke pagina's en de gevolgde links registreren.
Deze verzameling browsegewo onten wordt gebruikt om relevantere advertenties te tonen aan gebruikers.
We zullen deze cookies enkel installeren wanneer u ze     accepteert bij uw eerste bezoek aan onze Site.yt-player-bandaid-hostpermanent

5. Informatie over andere trackingtechnologieën

Sommige pagina's van onze Sites en e-mails die we kunnen sturen, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, bekend als webbakens (soms ook wel clear gifs genoemd) waarmee we gebruikers kunnen tellen die deze pagina's bezocht hebben of onze e-mails gelezen hebben. Webbakens verzamelen enkel beperkte informatie, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Deze bakens bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de effectiviteit van een bepaalde campagne te volgen.

Cookies kunnen in veel gevallen nodig zijn voor hun functionaliteit en het weigeren van cookies kan dus ook deze andere technologieën beïnvloeden.

6. Mijn keuzes met betrekking tot cookies

U heeft de keuze om bepaalde cookies ofwel te accepteren ofwel te weigeren, zoals aangegeven in bovenstaande tabel. Als u cookies die reeds op uw computer staan, wilt verwijderen, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningssectie van uw internetbrowser voor instructies over hoe u het bestand of de map kunt vinden waarin cookies opgeslagen zijn.

Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar op www.allaboutcookies.org. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies (of het uitschakelen van toekomstige cookies) u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde delen of functies van de Site.

7. Contactgegevens

Hebt u nog vragen over ons gebruik van cookies op de Site, dan kunt u contact opnemen met Arega via aregaprivacy@arega.com.

8. Updates van dit cookiebeleid

We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons cookiebeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

 


Cookiebeleid

Laatste update: 16 maart 2020

1. Identificatie van de gegevensbeheerder

Arega Pharma België BV/SRL, Laarstraat 16 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585 (hierna ‘Arega’, ‘we ‘ of ‘onze’) verbindt zich ertoe te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake privacy en elektronische communicatie, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (« GDPR »), de toepasselijke Europese en/of nationale wetgeving inzake privacy en elektronische communicatie, evenals elke toepasselijke huidige en toekomstige wetgeving ter uitvoering ervan (hierna samen genoemd “Toepasselijke Wetgeving”).

In dit cookiebeleid (hierna “Cookiebeleid”) leggen we uit wat cookies zijn, hoe en waarom we cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruiken om u te identificeren wanneer u de website(s) van Arega bezoekt (“Sites”) en wat uw rechten zijn om ons gebruik ervan te controleren.

Voor meer informatie over de persoonsgegevens die we verwerken bij het plaatsen van cookies, lees ons Website privacybeleid.

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw apparaat gedownload worden wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u die opnieuw bezoekt; dit is handig omdat het de website toelaat uw apparaat te herkennen.

Cookies kunnen dienen voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om u tussen pagina's van de Site te laten navigeren en om uw voorkeuren te onthouden of uw gebruikerservaring te verbeteren.

"First party cookies" zijn cookies die geplaatst worden door de eigenaar van de website (voor de Sites is dit Arega) terwijl "third party cookies" geplaatst worden door andere partijen dan de eigenaar van de website.

Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org

3. Hoelang blijven cookies op uw apparaat staan?

De duurtijd van cookies is afhankelijk van het type cookie. Sommige cookies ("Sessiecookies") bestaan enkel wanneer uw browser open is en ze worden automatisch verwijderd van uw apparaat wanneer u uw browser sluit of de applicatie afsluit (indien van toepassing). Andere cookies ("Permanente cookies") worden niet verwijderd wanneer u uw browser sluit en kunnen opnieuw gebruikt worden wanneer u uw browser opnieuw opent. De duurtijd van cookies die Arega gebruikt, wordt uitgelegd in onderstaande tabel (rubriek 4).

4. Overzicht van cookie-informatie en hoe deze te weigeren

De tabel hieronder geeft aan welke soorten cookies Arega op haar Sites gebruikt en zegt of en hoe u deze kunt weigeren.

5. Informatie over andere trackingtechnologieën

Sommige pagina's van onze Sites en e-mails die we kunnen sturen, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten, bekend als webbakens (soms ook wel clear gifs genoemd) waarmee we gebruikers kunnen tellen die deze pagina's bezocht hebben of onze e-mails gelezen hebben. Webbakens verzamelen enkel beperkte informatie, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken zich bevindt. Deze bakens bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de effectiviteit van een bepaalde campagne te volgen.

Cookies kunnen in veel gevallen nodig zijn voor hun functionaliteit en het weigeren van cookies kan dus ook deze andere technologieën beïnvloeden.

6. Mijn keuzes met betrekking tot cookies

U heeft de keuze om bepaalde cookies ofwel te accepteren ofwel te weigeren, zoals aangegeven in bovenstaande tabel. Als u cookies die reeds op uw computer staan, wilt verwijderen, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningssectie van uw internetbrowser voor instructies over hoe u het bestand of de map kunt vinden waarin cookies opgeslagen zijn.

Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar op www.allaboutcookies.org. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies (of het uitschakelen van toekomstige cookies) u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde delen of functies van de Site.

7. Contactgegevens

Hebt u nog vragen over ons gebruik van cookies op de Site, dan kunt u contact opnemen met Arega via aregaprivacy@arega.com.

8. Updates van dit cookiebeleid

We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons cookiebeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Land