Privacybeleid voor zorgprofessionals

Home > Legal > Privacybeleid voor zorgprofessionals

Privacybeleid voor zorgprofessionals

Home > Legal > Privacybeleid voor zorgprofessionals

Privacybeleid voor zorgprofessionals

Laatste update: 15 maart 2021

1. Identificatie van de gegevensbeheerder

Arega-groep

De Arega-groep bestaat uit volgende rechtspersonen :

 • Arega Pharma BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ingeschreven met ondernemingsnummer 544.585
 • Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 744.435
 • Arega Medical BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 941.538
 • Arega Medical Nederland BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78212189
 • Arega Beheer BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78207908

De Arega gegevensbeheerder

De Arega rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt (d.w.z. de gegevensbeheerder) kan afhankelijk zijn van welke werkwijze u hanteert of van met welke entiteit u in contact komt.

Voor de toepassing van dit privacybeleid is de Arega rechtspersoon die uw persoonsgegevens beheert

(hierna ‘Arega’, ‘we ‘ of ‘onze’) als gegevensbeheerder verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (« GDPR ») evenals elke toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering ervan of daaropvolgend (“Toepasselijke Gegevensbeschermingswet”).

In dit privacybeleid voor zorgprofessionals (hierna “Privacybeleid”) leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens als zorgprofessional verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 7 hieronder.

Begrippen zoals "verwerking", "verwerker", "verantwoordelijke" of "persoonsgegevens" hebben de betekenis die toegekend wordt onder Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen, het doel en de rechtsgrond

Wanneer u een overeenkomst aangaat met Arega, informatie aanvraagt op een website van Arega, een informatieverzoek indient bij Arega of op een andere manier contact opneemt met ons, kunnen wij uw persoonsgegevens als volgt verwerken :

DoelCategorieën van persoonsgegevensRechtsgrond

Direct marketing via elektronische post/bericht (bv. e-mail) aan prospects onder meer om u te informeren over nieuwe producten en activiteiten. Dit kan onder meer zijn het uitvoeren en opvolgen van trainingen, voorlichtings- en communicatieacties bijvoorbeeld om u uit te nodigen op symposia, congressen, seminars, debatten.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor          directmarketingdoeleind en op elk moment intrekken door gebruik te maken van de uitschrijflink die voorzien is in elke directmarketingcommuni catie of door contact op te nemen met ons op onderstaand e-mailadres (rubriek 7).

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

Uw beroep, uw medisch vakgebied, uw ervaring, uw professionele interesses en de organisatie waarbij u bent aangesloten;

Uw deelname aan onze trainingen, symposia, congressen, seminars;

Toestemming

Direct marketing via elektronische post/bericht (bv. e-mail) aan bestaande klanten, onder meer om u te informeren over nieuwe producten en activiteiten.

Dit kan onder meer zijn het uitvoeren en opvolgen van trainingen, voorlichtings- en communicatieacties bijvoorbeeld om u uit te nodigen op symposia, congressen, seminars, debatten.

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

Uw beroep, uw medisch vakgebied, uw ervaring, uw professionele interesses en de organisatie waarbij u bent aangesloten;

Uw deelname aan onze trainingen, symposia, congressen, seminars;

Ons rechtmatig belang om u directmarketingcom municatie van Arega te verstrekken via elektronische post/bericht
Direct marketing via andere middelen dan elektronische post/bericht

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

Uw beroep, uw medisch vakgebied, uw ervaring, uw professionele interesses en de organisatie waarbij u bent aangesloten;

Uw deelname aan onze trainingen, symposia, congressen, seminars;

Ons rechtmatig belang om u directmarketingcom municatie van Arega te verstrekken via andere middelen dan elektronische post/bericht die voor u van belang kunnen zijn.

Onze communicatie afstemmen op u op basis van uw ervaring en professionele interesses.

Om te begrijpen wat relevant is voor u, kunnen wij automatische tools gebruiken om de hierboven beschreven persoonlijke informatie te verzamelen, te combineren en te analyseren. Als bijvoorbeeld uit onze analyse blijkt dat u mogelijk geïnteresseerd bent in bepaalde soorten productinformatie, kunnen wij onze nieuwsbrief aanpassen met aanbiedingen en inhoud waarvan wij menen dat die relevant zijn voor u.

Uw beroep, uw medisch vakgebied, uw ervaring, uw professionele interesses en de organisatie waarbij u bent aangesloten; Uw geslacht; Uw deelname aan onze trainingen, symposia, congressen, seminars;Ons rechtmatig belang om profilering uit te voeren op basis van uw ervaring en professionele interesses.
Het verrichten van marktonderzoek, wetenschappelijke samenwerking of research;Uw professionele contactgegevens.Ons rechtmatig belang om marktonderzoek te verrichten, deel te nemen aan wetenschappelijke samenwerking of research
Beheer van overeenkomsten die we met u hebben ;

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

Informatie met betrekking tot onze overeenkomsten met u, zoals het type overeenkomst, de duur en alle toepasselijke directe of indirecte waardeoverdrachte n door Arega aan u gedaan. Dit kan zijn in verband met een vergoeding voor service / consultancy en aanverwante kosten die in de desbetreffende overeenkomst opgenomen waren, en/of inschrijvingsgelden, reis- en verblijfskosten in verband met evenementen georganiseerd door Arega of een derde;

Ons rechtmatig belang om overeenkomsten met u te beheren
Het organiseren en plannen van medische, farmaceutische en promotionele bezoeken en meetings en aanvullende marketingactiviteiten en het behandelen van klachten over de kwaliteit van bezoeken;Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;Ons rechtmatig belang om bezoeken en meetings te organiseren en te plannen en om klachten te behandelen.
Het analyseren of uw bekwaamheid voldoet voor de missie voordat u een           serviceovereenkomst ondertekent (consultant, spreker, onderzoeker, expert);

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

Uw beroep, uw medisch vakgebied, uw ervaring

Ons rechtmatig belang om uw bekwaamheid te analyseren voordat u een   serviceovereenkom st ondertekent.
Het beheren van ontvangen informatie over bijwerkingen;Uw input met betrekking tot bijwerkingen, uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;Ons rechtmatig belang om informatie over bijwerkingen te beheren (geneesmiddelenbe waking)
Het beheren van bestellingen, vragen en klachten over producten (enkel voor apothekers);Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst
Het beheren en beantwoorden van verzoeken met betrekking tot medische informatie;Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;Ons rechtmatig belang om verzoeken te beheren en te beantwoorden.
Het uitvoeren van statistieken. We gebruiken automatische tools om statistisch onderzoek te doen naar algemene trends met betrekking tot het gebruik van onze diensten en de kenmerken en professionele interesses van onze zorgprofessionals en prospecten. Om ons onderzoek uit te voeren, kunnen we de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren, zoals beschreven in deze kolom. We gebruiken enkel geaggregeerde gegevens en gebruiken geen naam, e-mailadres of andere direct identificerende informatie. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie die we ontvangen van bedrijven van onze Arega groepWanneer we u een nieuwsbrief of informatie sturen per e-mail, kunnen we een automatische melding ontvangen wanneer u de nieuwsbrief opent of op een link in zo'n nieuwsbrief klikt. Wanneer u ons belt, registreert onze klantenservice uw vragen of klachten in onze database.Ons rechtmatig belang om statistieken uit te voeren
Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaronder disclosureverplichtingen of antigiftverplichtingen (bv. onder de EFPIA Disclosure Code).Dit kunnen uw professionele identificatiegegeven s, betalingen zijnOm te voldoen aan een wettelijke verplichting

Houd er rekening mee dat daar waar de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of onmogelijkheid om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan beletten u de relevante dienstverlening of informatie te verstrekken.

3. Categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Gemachtigd personeel van Arega (waaronder medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know;
 • Gemachtigde dienstverleners en verwerkers die ons helpen bij het beheer van onze activiteiten (bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrieven);
 • Externe dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken namens Arega en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op gepaste wijze te beveiligen, zoals (i) hostingbedrijven (die onze online kanalen hosten), (ii) technologie-/marketingtoolbedrijven (die ons helpen onze klanten te beheren en berichten te verzenden), (iii) analysebedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementenbedrijven (die ons helpen bij het beheer van evenementen);
 • Kopers of mogelijke kopers van het bedrijf van Arega, geheel of gedeeltelijk (en hun professionele adviseurs);
 • En overheidsinstanties, regelgevende instanties en rechtshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetten, waaronder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

4. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke noodzaak hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld de duur van uw overeenkomst of voor het geval er geen overeenkomst is voor een redelijke periode in overeenstemming met onze legitieme belangen voor bewaring. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ze ofwel anonimiseren of verwijderen of, voor het geval dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die van toepassing zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 7 hieronder.

5. Internationale overdrachten

Voor het geval we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde land of internationale organisatie (d.w.z., buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens ofwel overgedragen worden aan derde landen die geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden door de Europese Commissie (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of, als alternatief, als uw persoonsgegevens niet verzonden worden naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende garanties treffen met de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bv. de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Wenst u meer informatie of een kopie van deze garanties te ontvangen, neem dan contact met ons op via volgend e-mailadres: aregaprivacy@arega.com.

6. Uw rechten onder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet kunt u volgende rechten uitoefenen:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we verwerkt hebben;
 • U kunt eveneens vragen dat persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, gecorrigeerd of aangevuld worden;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen.
 • U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden door contact op te nemen met Arega op onderstaand adres of door gebruik te maken van de uitschrijfknop in elke direct marketing.
 • Als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, kunt u uw toestemming intrekken op elk moment. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instanie.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar volgend adres aregaprivacy@arega.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

7. Contactgegevens

Arega is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens die in deze informatieve kennisgeving beschreven worden. U kunt contact met ons opnemen via aregaprivacy@arega.com.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming (FG): aregaprivacy@arega.com

8. Updates van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

 


Privacybeleid voor zorgprofessionals

Laatste update: 15 maart 2021

1. Identificatie van de gegevensbeheerder

Arega-groep

De Arega-groep bestaat uit volgende rechtspersonen :

 • Arega Pharma BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ingeschreven met ondernemingsnummer 544.585
 • Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 744.435
 • Arega Medical BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 941.538
 • Arega Medical Nederland BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78212189
 • Arega Beheer BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78207908

De Arega gegevensbeheerder

De Arega rechtspersoon die uw persoonsgegevens verwerkt (d.w.z. de gegevensbeheerder) kan afhankelijk zijn van welke werkwijze u hanteert of van met welke entiteit u in contact komt.

Voor de toepassing van dit privacybeleid is de Arega rechtspersoon die uw persoonsgegevens beheert

(hierna ‘Arega’, ‘we ‘ of ‘onze’) als gegevensbeheerder verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (« GDPR ») evenals elke toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering ervan of daaropvolgend (“Toepasselijke Gegevensbeschermingswet”).

In dit privacybeleid voor zorgprofessionals (hierna “Privacybeleid”) leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens als zorgprofessional verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 7 hieronder.

Begrippen zoals "verwerking", "verwerker", "verantwoordelijke" of "persoonsgegevens" hebben de betekenis die toegekend wordt onder Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen, het doel en de rechtsgrond

Wanneer u een overeenkomst aangaat met Arega, informatie aanvraagt op een website van Arega, een informatieverzoek indient bij Arega of op een andere manier contact opneemt met ons, kunnen wij uw persoonsgegevens als volgt verwerken :

Houd er rekening mee dat daar waar de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of onmogelijkheid om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan beletten u de relevante dienstverlening of informatie te verstrekken.

3. Categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Gemachtigd personeel van Arega (waaronder medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know;
 • Gemachtigde dienstverleners en verwerkers die ons helpen bij het beheer van onze activiteiten (bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrieven);
 • Externe dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken namens Arega en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op gepaste wijze te beveiligen, zoals (i) hostingbedrijven (die onze online kanalen hosten), (ii) technologie-/marketingtoolbedrijven (die ons helpen onze klanten te beheren en berichten te verzenden), (iii) analysebedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementenbedrijven (die ons helpen bij het beheer van evenementen);
 • Kopers of mogelijke kopers van het bedrijf van Arega, geheel of gedeeltelijk (en hun professionele adviseurs);
 • En overheidsinstanties, regelgevende instanties en rechtshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetten, waaronder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

4. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke noodzaak hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld de duur van uw overeenkomst of voor het geval er geen overeenkomst is voor een redelijke periode in overeenstemming met onze legitieme belangen voor bewaring. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ze ofwel anonimiseren of verwijderen of, voor het geval dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die van toepassing zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 7 hieronder.

5. Internationale overdrachten

Voor het geval we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde land of internationale organisatie (d.w.z., buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens ofwel overgedragen worden aan derde landen die geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden door de Europese Commissie (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of, als alternatief, als uw persoonsgegevens niet verzonden worden naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende garanties treffen met de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bv. de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Wenst u meer informatie of een kopie van deze garanties te ontvangen, neem dan contact met ons op via volgend e-mailadres: aregaprivacy@arega.com.

6. Uw rechten onder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet kunt u volgende rechten uitoefenen:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we verwerkt hebben;
 • U kunt eveneens vragen dat persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, gecorrigeerd of aangevuld worden;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen.
 • U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden door contact op te nemen met Arega op onderstaand adres of door gebruik te maken van de uitschrijfknop in elke direct marketing.
 • Als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, kunt u uw toestemming intrekken op elk moment. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instanie.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar volgend adres aregaprivacy@arega.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

7. Contactgegevens

Arega is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens die in deze informatieve kennisgeving beschreven worden. U kunt contact met ons opnemen via aregaprivacy@arega.com.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming (FG): aregaprivacy@arega.com

8. Updates van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Land