Privacybeleid

Home > Legal > Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste update: 16 maart 2021

1. Identificatie van de gegevensbeheerder

Arega Pharma België BV/SRL, Laarstraat 16 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585 (hierna ‘Arega’, ‘we ‘ of ‘onze’) verbindt er zich als gegevensbeheerder toe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (« GDPR ») evenals elke toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering of aanvulling ervan (“Toepasselijke Gegevensbeschermingswet”).

In dit privacybeleid voor de website (hierna “Privacybeleid”) leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens via onze websites (“Sites”) verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 9 hieronder.

Begrippen zoals "verwerking", "verwerker", "verantwoordelijke" of "persoonsgegevens" hebben de betekenis die toegekend wordt onder Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Onze Sites kunnen links naar andere websites bevatten waarover we geen controle hebben. Arega is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. We kunnen ook linken naar andere websites die beheerd worden door Arega of aan Arega gelieerde bedrijven die werken onder hetzelfde of een afzonderlijk privacybeleid. Als u deze websites bezoekt via onze Site, dient u het privacybeleid van die sites te lezen, zodat u begrijpt hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen, het doel en de rechtsgrond

Wanneer u onze Site gebruikt, kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken:

DoelCategorieën van persoonsgegevensRechtsgrond
U informatie verstrekken over de zakelijke activiteiten, producten of diensten van Arega (direct marketing)

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 

Toestemming

Antwoorden op uw vragen of andere correspondentie die u via de Sites hebt ingediend (bv. info@arega.com of contactformulier)

 

Uw professionele contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst
Het gebruik van onze Sites analyseren om voortdurend content te verbeteren en rendement te meten

IP-adres;

Surfgedrag (in totaal)

Ons rechtmatig belang, echter voor zover cookies gebruikt worden voor dit doel, is de toepasselijke rechtsgrond voor cookies van toepassing (zie hieronder in dit schema)
Het gebruik van onze Sites en onze communicatie aan u optimaliseren en afstemmenSurfgedrag (in totaal)Ons rechtmatig belang om het gebruik van onze Sites en onze communicatie aan u te optimaliseren en af te stemmen
Voldoen aan wettelijke, regelgevende vereisten en      geneesmiddelenbewakin gs- en  nalevingsvereisten, met name reageren op verzoeken om informatie van overheidsinstanties.Dit kunnen uw professionele contactgegevens zijn, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Bepaalde cookies en vergelijkbare technologieën installeren, zoals hieronder beschreven onder "Cookies en gerelateerde trackingtechnologieën"

Persoonsgegevens verzameld via cookies, IP-adres;

Surfgedrag (in totaal) waaronder informatie over de website die u bezocht vooraleer u naar onze Site kwam en elke website die u bezoekt na het verlaten van onze Site. Arega verzamelt ook informatie over de delen van de Site die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de momenten waarop u de Site bezoekt

 

Toestemming voor zover wettelijk vereist (d.w.z. voor niet strikt noodzakelijke functionele cookies);

Rechtmatig belang voor strikt noodzakelijke functionele cookies.

Voor meer informatie over cookies, zie rubriek 5 hieronder en lees ons cookiebeleid.

Houd er rekening mee dat daar waar de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of onmogelijkheid om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan beletten u de relevante dienstverlening of informatie te verstrekken.

3. Verwerking van persoonsgegevens via social media

Arega is ook actief via socialmediakanalen (bv. LinkedIn, Facebook en Instagram). Wanneer u deze kanalen gebruikt, deelt u mogelijk bepaalde persoonsgegevens ermee. De verwerking van uw persoonsgegevens door deze kanalen is onderworpen aan het privacybeleid van het betreffende kanaal.

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verwerken die u met ons deelt via socialmediakanalen. De rechtsgrond die we hierbij hanteren is afhankelijk van de situatie en context. Wanneer u bijvoorbeeld meer informatie over onze diensten vraagt via social media, dan is de rechtsgrond die wij hanteren voor dit gebruik van uw persoonsgegevens de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen u ook taggen via social media, bijvoorbeeld om relevante reclameboodschappen of informatie aan u als zorgprofessional te tonen. In het laatste geval kan Arega optreden als een "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" met het relevante socialmediakanaal; in dit geval kan u aregaprivacy@arega.com beschouwen als uw eerste aanspreekpunt voor vragen of uitoefening van uw rechten.

Indien deze verwerkingen door Arega op basis van cookies gebeuren, vragen wij vooraf uw toestemming. Lees onze cookieverklaring

4. Categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Gemachtigd personeel van Arega (waaronder medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know;
 • Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 744.435;
 • Arega Medical BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.941.538
 • Arega Medical Nederland BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78212189
 • Arega Beheer BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78207908
 • Externe dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken namens Arega en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op gepaste wijze te beveiligen, zoals (i) hostingbedrijven (die onze online kanalen hosten), (ii) technologie-/marketingtoolbedrijven (die ons helpen onze klanten te beheren en berichten te verzenden), (iii) analysebedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementenbedrijven (die ons helpen bij het beheer van evenementen);
 • Kopers of mogelijke kopers van het bedrijf van Arega, geheel of gedeeltelijk (en hun professionele adviseurs);
 • En overheidsinstanties, regelgevende instanties en rechtshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetten, waaronder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

5. Cookies en gerelateerde trackingtechnologieën

Wanneer u onze Sites gebruikt, kan Arega cookies gebruiken om bijvoorbeeld informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw apparaat gedownload worden wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u die opnieuw bezoekt: dit is handig omdat het de website toelaat uw apparaat te herkennen. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org

Lees onze cookieverklaring

6. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke noodzaak hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld de duur van uw overeenkomst of voor het geval er geen overeenkomst is voor een redelijke periode in overeenstemming met onze legitieme belangen voor bewaring. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ze ofwel anonimiseren of verwijderen of, voor het geval dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die van toepassing zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 9 hieronder.

7. Internationale overdrachten

Voor het geval we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde land of internationale organisatie (d.w.z., buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens ofwel overgedragen worden aan derde landen die geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden door de Europese Commissie (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of, als alternatief, als uw persoonsgegevens niet verzonden worden naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende garanties treffen met de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bv. de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Wenst u meer informatie of een kopie van deze garanties te ontvangen, neem dan contact met ons op via volgend e-mailadres: aregaprivacy@arega.com.

8. Uw rechten onder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet kunt u volgende rechten uitoefenen:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over u verwerkt hebben;
 • U kunt eveneens vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, gecorrigeerd of aangevuld worden;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden door contact op te nemen met Arega op onderstaand adres of door gebruik te maken van de uitschrijfknop in elke direct
 • Als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, kunt u uw toestemming intrekken op elk moment. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar volgend adres aregaprivacy@arega.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

9. Contactgegevens

Arega is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens die in deze informatieve kennisgeving beschreven worden. U kunt contact met ons opnemen via aregaprivacy@arega.com.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming (FG): aregaprivacy@arega.com

10. Updates van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Privacybeleid

Laatste update: 16 maart 2021

1. Identificatie van de gegevensbeheerder

Arega Pharma België BV/SRL, Laarstraat 16 2610 Antwerpen, geregistreerd met ondernemingsnummer 0722.544.585 (hierna ‘Arega’, ‘we ‘ of ‘onze’) verbindt er zich als gegevensbeheerder toe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (« GDPR ») evenals elke toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering of aanvulling ervan (“Toepasselijke Gegevensbeschermingswet”).

In dit privacybeleid voor de website (hierna “Privacybeleid”) leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens via onze websites (“Sites”) verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen. Mocht u nog bijkomende vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 9 hieronder.

Begrippen zoals "verwerking", "verwerker", "verantwoordelijke" of "persoonsgegevens" hebben de betekenis die toegekend wordt onder Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Onze Sites kunnen links naar andere websites bevatten waarover we geen controle hebben. Arega is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. We kunnen ook linken naar andere websites die beheerd worden door Arega of aan Arega gelieerde bedrijven die werken onder hetzelfde of een afzonderlijk privacybeleid. Als u deze websites bezoekt via onze Site, dient u het privacybeleid van die sites te lezen, zodat u begrijpt hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

2. De persoonsgegevens die we verzamelen, het doel en de rechtsgrond

Wanneer u onze Site gebruikt, kunnen we uw persoonsgegevens als volgt verwerken:

Houd er rekening mee dat daar waar de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of onmogelijkheid om deze persoonsgegevens te verstrekken ons kan beletten u de relevante dienstverlening of informatie te verstrekken.

3. Verwerking van persoonsgegevens via social media

Arega is ook actief via socialmediakanalen (bv. LinkedIn, Facebook en Instagram). Wanneer u deze kanalen gebruikt, deelt u mogelijk bepaalde persoonsgegevens ermee. De verwerking van uw persoonsgegevens door deze kanalen is onderworpen aan het privacybeleid van het betreffende kanaal.

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verwerken die u met ons deelt via socialmediakanalen. De rechtsgrond die we hierbij hanteren is afhankelijk van de situatie en context. Wanneer u bijvoorbeeld meer informatie over onze diensten vraagt via social media, dan is de rechtsgrond die wij hanteren voor dit gebruik van uw persoonsgegevens de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

We kunnen u ook taggen via social media, bijvoorbeeld om relevante reclameboodschappen of informatie aan u als zorgprofessional te tonen. In het laatste geval kan Arega optreden als een "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke" met het relevante socialmediakanaal; in dit geval kan u aregaprivacy@arega.com beschouwen als uw eerste aanspreekpunt voor vragen of uitoefening van uw rechten.

Indien deze verwerkingen door Arega op basis van cookies gebeuren, vragen wij vooraf uw toestemming. Lees onze cookieverklaring

4. Categorieën van ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Gemachtigd personeel van Arega (waaronder medewerkers en externe consultants), professionele adviseurs en agenten met een need-to-know;
 • Arega Health BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 744.435;
 • Arega Medical BV/SRL, met maatschappelijke zetel te Laarstraat 16, 2610 Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.941.538
 • Arega Medical Nederland BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78212189
 • Arega Beheer BV, gevestigd te Verlengde Poolseweg 16, 4818CL Breda, KvK-nummer 78207908
 • Externe dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken namens Arega en die gebonden zijn door contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en op gepaste wijze te beveiligen, zoals (i) hostingbedrijven (die onze online kanalen hosten), (ii) technologie-/marketingtoolbedrijven (die ons helpen onze klanten te beheren en berichten te verzenden), (iii) analysebedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementenbedrijven (die ons helpen bij het beheer van evenementen);
 • Kopers of mogelijke kopers van het bedrijf van Arega, geheel of gedeeltelijk (en hun professionele adviseurs);
 • En overheidsinstanties, regelgevende instanties en rechtshandhavingsfunctionarissen, indien vereist voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien vereist door de wet, of indien vereist voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetten, waaronder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

5. Cookies en gerelateerde trackingtechnologieën

Wanneer u onze Sites gebruikt, kan Arega cookies gebruiken om bijvoorbeeld informatie over u te verzamelen en uw online voorkeuren op te slaan. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw apparaat gedownload worden wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de website wanneer u die opnieuw bezoekt: dit is handig omdat het de website toelaat uw apparaat te herkennen. Ga voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org

Lees onze cookieverklaring

6. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke noodzaak hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld de duur van uw overeenkomst of voor het geval er geen overeenkomst is voor een redelijke periode in overeenstemming met onze legitieme belangen voor bewaring. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we ze ofwel anonimiseren of verwijderen of, voor het geval dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die van toepassing zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in rubriek 9 hieronder.

7. Internationale overdrachten

Voor het geval we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde land of internationale organisatie (d.w.z., buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens ofwel overgedragen worden aan derde landen die geacht worden een "adequaat" beschermingsniveau te bieden door de Europese Commissie (een lijst van adequate derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of, als alternatief, als uw persoonsgegevens niet verzonden worden naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende garanties treffen met de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bv. de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

Wenst u meer informatie of een kopie van deze garanties te ontvangen, neem dan contact met ons op via volgend e-mailadres: aregaprivacy@arega.com.

8. Uw rechten onder de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet

In overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet kunt u volgende rechten uitoefenen:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over u verwerkt hebben;
 • U kunt eveneens vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, gecorrigeerd of aangevuld worden;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden door contact op te nemen met Arega op onderstaand adres of door gebruik te maken van de uitschrijfknop in elke direct
 • Als we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken met uw toestemming, kunt u uw toestemming intrekken op elk moment. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar volgend adres aregaprivacy@arega.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de Toepasselijke Gegevensbeschermingswet.

9. Contactgegevens

Arega is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens die in deze informatieve kennisgeving beschreven worden. U kunt contact met ons opnemen via aregaprivacy@arega.com.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming (FG): aregaprivacy@arega.com

10. Updates van dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. Wanneer we ons privacybeleid bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.


Land