New partnership
26 oktober 2021

We hebben het genoegen u uit te nodigen op het eerste nationale Arega Symposium dat zal plaatsvinden op
zaterdag 14 mei 2022 in Dolce La Hulpe.

Arega omarmt alle betrokken partijen en investeert in het bieden van oplossingen. We streven naar optimale patiëntenzorg door verschillende partijen bij elkaar te brengen en door aandacht te besteden aan de dagelijkse uitdagingen van patiënten,
hun naasten en zorgprofessionals. Ons doel is het leven gemakkelijker te maken. Niet enkel voor patiënten, maar voor alle betrokkenen in de zorg.

De opzet van dit Symposium is om het debat te openen met de verschillende spelers in het Belgische gezondheidszorgsysteem en samen na te denken over hoe de organisatie van de gezondheidszorg in België kan worden geoptimaliseerd en hoe de samenwerking tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg kan worden verbeterd met als doel een betere kwaliteit van leven voor iedereen.

Alle actoren in de gezondheidszorg, met inbegrip van apothekers, artsen, specialisten, ziekenhuispersoneel en apothekersassistenten, enz. zijn van harte welkom. Wij hopen dat u gebruik zult maken van deze gelegenheid om deel te nemen en kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf u nu in om zeker
te zijn van deelname en om dit unieke evenement niet te missen!


programme-2022-nl

Accreditatie werd aangevraagd voor dit Symposium
voor het onderwerp «Ethiek & Economie»

Uw sprekers


Prof. Dr. L. Annemans, PhD
Prof. Gezondheids- enWelzijnseconomie


Lees meer


Prof. Sophie Thunus
Prof. beheer van gezondheidsdiensten


Lees meer


Prof. Dr. M. Noppen MD, PhD
CEO UZ Brussel (VUB)


Lees meer

Tijdens dit Symposium zal ook de inauguratie van de Arega Leerstoel ‘Kwaliteit van leven
en zorg voor patiënten met polyfarmacie’ aan de Universiteit Antwerpen plaatsvinden.

Deze zal worden toegekend aan
Prof. Dr. T.Dilles PhD, Faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen, Verpleegkundige
en Farmaceutische Zorg, Universiteit Antwerpen.

Lees meer

We nodigen alle deelnemers uit voor de lunch tussen 12.00 en 13.30 uur voor aanvang van het
Symposium om 13.30 uur. Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn om met ons mee te lunchen, dan bent
u toch van harte welkom voor het Symposium. Mogen wij u in het belang van een vlotte organisatie vriendelijk
verzoeken op het inschrijfformulier aan te geven of u wel of niet deelneemt aan de lunch.

Ook bieden wij tijdens de presentaties alle deelnemers de mogelijkheid tot simultaanvertaling. Zowel van
Nederlands naar Frans, Engels naar Frans en Frans naar Nederlands. Indien u van deze dienstverlening
gebruik wenst te maken, geeft u dit dan aan op het inschrijvingsformulier.

Inschrijvingsformulier

* De door u verstrekte informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Om aan uw verzoek tot accreditatie te voldoen, zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken en te delen
met externe partners en autoriteiten.
Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u uw gegevens wilt inzien en/of laten aanpassen of verwijderen uit onze database, dan kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via aregaprivacy@arega.com.
Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die te vinden is op onze website www.arega.com

BE-ARMED-GX-0076-01.2022

Land