Generic Medicines Day – 2021

Arega Symposium – 2021
6 september 2021
New partnership
26 oktober 2021

Vandaag 28 oktober vieren wij Generic Medicines Day.

Een dag waarbij we, in samenwerking met Medaxes, meer bewustwording willen creëren voor het belang van generieke geneesmiddelen om betaalbare geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar te houden.

Wij bij Arega hebben aandacht voor de uitdagingen waar patiënten dagelijks mee geconfronteerd worden en we zoeken mee naar oplossingen. Belangrijk onderdeel daarvan is dat wij geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar willen houden voor iedere patiënt. Want voor Arega telt iedereen.

Dit jaar staat de Generic Medicines Day, die inmiddels aan zijn tweede editie toe is, in het teken van het bevorderen van een duurzaam klimaat voor betaalbare geneesmiddelen zonder octrooi.

Generieke geneesmiddelen zijn, samen met andere goedkope geneesmiddelen waarvan het octrooi verlopen is, de sleutel tot een betere toegang tot de gezondheidszorg.

In heel Europa heeft de COVID-19-pandemie de alarmbel doen rinkelen om de problemen in verband met de beschikbaarheid van geneesmiddelen, en met name van geneesmiddelen waarvan het octrooi is afgelopen, aan te pakken.

Het bevorderen van een duurzaam klimaat voor deze geneesmiddelen is van vitaal belang voor de efficiëntie van de farmaceutische markt.

Er wordt dan ook gewerkt aan een Europese farmaceutische strategie die moet zorgen voor een betere toegang tot geneesmiddelen en een duurzame geneesmiddelenketen.

Op Belgisch niveau wordt in het manifest van de federale regering gepleit voor een groter gebruik van goedkope geneesmiddelen en om de toegang tot goedkope geneesmiddelen te vrijwaren. Dit om de gezondheidszorg betaalbaar en dus toegankelijk te houden voor iedereen. Een initiatief dat wij als belangrijke speler in de Generieke markt alleen maar kunnen aanmoedigen.

Want voor ons telt iedereen.

BE-ARMED-GX-0063-10.2021


Land