Over ons

Home > Over ons

ONTSTAAN VANUIT EEN PASSIE VOOR GEZONDHEIDSZORG

Arega is ontstaan vanuit een passie voor betere gezondheidszorg in de overtuiging dat we verder kunnen verbeteren en het verschil kunnen maken binnen het zorglandschap wanneer we samenwerken met verschillende partners en partijen. De naam Arega is afkomstig uit het Oudgrieks en staat voor ondersteuning. Dit is ook waar wij voor wilen staan: ondersteuning. De basis van Arega's missie is onze bereidheid te investeren in het vinden van oplossingen om het comfort en het welzijn van een ieder te verbeteren. Voor ons telt iedereen. We besteden aandacht aan de uitdagingen waarmee patiënten dagelijks geconfronteerd worden. We investeren in oplossingen die de patiëntenzorg verbeteren en we houden deze betaalbaar en toegankelijk.

Arega omarmt alle betrokken partijen en investeert in het bieden van oplossingen. We streven naar optimale patiëntenzorg door verschillende partijen bij elkaar te brengen en door aandacht te besteden aan de dagelijkse uitdagingen van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Ons doel is het leven gemakkelijker te maken. Niet enkel voor patiënten, maar voor alle betrokkenen in de zorg.

Arega, group of companies, startte in 2019 haar activiteiten op de Belgische markt als een nieuwe full-service onderneming in de gezondheidszorg, actief in de verkoop en distributie van geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Arega behoort als exclusieve distributeur voor de generieke en zelfzorggeneesmiddelen van Teva Pharmaceuticals in België en Luxemburg tot de top 3 op de Belgische generieke markt.

De activiteiten zijn sindsdien uitgebreid. We richten ons op het ontwikkelen van een lijn van zelfzorgproducten en -diensten, in samenwerking met academische experts. Ons aanbod bouwen we op vanuit holistische benadering, waarbij we ons richten op de persoon, het optimaliseren van persoonlijk comfort van zorg en welzijn, steeds gebaseerd op de wetenschap.

Arega investeert ook in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor syndromen met een hoge medische behoefte. In onze ambitie om gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te maken, werken we aan de herbestemming van verschillende bestaande geneesmiddelen voor nieuwe indicaties (‘repurposed medicines’).

Arega wil zorgen voor een frisse wind door in dialoog te gaan met alle betrokken partijen en initiatieven te ontplooien voor een betere gezondheid en welzijn. Als ‘zorgzame rebel’ willen we zaken in gang zetten waarbij we de gebruikelijke werkwijze van farmabedrijven (hoge prijzen voor innovaties, focus op kortingen en marktdominantie) doorbreken. We willen een atypische onderneming in de gezondheidszorg zijn, die haar belofte om een betrouwbare partner voor patiënten en belanghebbenden in de gezondheidszorg te zijn, waarmaakt.


ONZE MISSIE

We zijn Arega. We bieden betaalbare zorg aan en investeren in oplossingen die ieders welzijn en comfort verhogen Voor ons telt iedereen.


GELEID DOOR ONZE WAARDEN

Bij al onze activiteiten en beslissingen laten we ons leiden door onze vijf waarden :

Zorgplicht - Respect - Genieten van het succes van anderen
Vertrouwen - Samen

Onze vijf waarden vormen de basis van ons bedrijf. Ze vertegenwoordigen niet enkel onze Arega identiteit, maar bepalen ook de manier waarop we samenwerken. Onze waarden staan centraal in onze bedrijfscultuur en bepalen hoe we onszelf extern wensen te profileren, hoe we willen omgaan met onze klanten, onze leveranciers en onze zakenpartners.

We doen er alles aan om te handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, de hoogste ethische normen en deontologie toe te passen en steeds waarheidsgetrouw en strikt wetenschappelijk te handelen. We handelen eerlijk, correct en respectvol in al onze inspanningen en in volle transparantie met onze interne en externe relaties/partners.

Onze waarden begeleiden ons in onze missie als betrouwbare partner in gezondheid door de toegang tot goede gezondheid, welzijn en comfort te maximaliseren door betaalbare zorg- en comfortoplossingen te bieden aan alle mensen, zowel zorgprofessionals als mensen die onze producten gebruiken. Voor ons telt iedereen

ONTSTAAN VANUIT EEN PASSIE VOOR GEZONDHEIDSZORG

Arega is ontstaan vanuit een passie voor betere gezondheidszorg in de overtuiging dat we verder kunnen verbeteren en het verschil kunnen maken binnen het zorglandschap wanneer we samenwerken met verschillende partners en partijen. De naam Arega is afkomstig uit het Oudgrieks en staat voor ondersteuning. Dit is ook waar wij voor wilen staan: ondersteuning. De basis van Arega's missie is onze bereidheid te investeren in het vinden van oplossingen om het comfort en het welzijn van een ieder te verbeteren. Voor ons telt iedereen. We besteden aandacht aan de uitdagingen waarmee patiënten dagelijks geconfronteerd worden. We investeren in oplossingen die de patiëntenzorg verbeteren en we houden deze betaalbaar en toegankelijk.

Arega omarmt alle betrokken partijen en investeert in het bieden van oplossingen. We streven naar optimale patiëntenzorg door verschillende partijen bij elkaar te brengen en door aandacht te besteden aan de dagelijkse uitdagingen van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals. Ons doel is het leven gemakkelijker te maken. Niet enkel voor patiënten, maar voor alle betrokkenen in de zorg.

Arega, group of companies, startte in 2019 haar activiteiten op de Belgische markt als een nieuwe full-service onderneming in de gezondheidszorg, actief in de verkoop en distributie van geneesmiddelen, zelfzorgproducten en medische hulpmiddelen. Arega behoort als exclusieve distributeur voor de generieke en zelfzorggeneesmiddelen van Teva Pharmaceuticals in België en Luxemburg tot de top 3 op de Belgische generieke markt.

De activiteiten zijn sindsdien uitgebreid. We richten ons op het ontwikkelen van een lijn van zelfzorgproducten en -diensten, in samenwerking met academische experts. Ons aanbod bouwen we op vanuit holistische benadering, waarbij we ons richten op de persoon, het optimaliseren van persoonlijk comfort van zorg en welzijn, steeds gebaseerd op de wetenschap.

Arega investeert ook in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor syndromen met een hoge medische behoefte. In onze ambitie om gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar te maken, werken we aan de herbestemming van verschillende bestaande geneesmiddelen voor nieuwe indicaties (‘repurposed medicines’).

Arega wil zorgen voor een frisse wind door in dialoog te gaan met alle betrokken partijen en initiatieven te ontplooien voor een betere gezondheid en welzijn. Als ‘zorgzame rebel’ willen we zaken in gang zetten waarbij we de gebruikelijke werkwijze van farmabedrijven (hoge prijzen voor innovaties, focus op kortingen en marktdominantie) doorbreken. We willen een atypische onderneming in de gezondheidszorg zijn, die haar belofte om een betrouwbare partner voor patiënten en belanghebbenden in de gezondheidszorg te zijn, waarmaakt.


ONZE MISSIE

We zijn Arega. We bieden betaalbare zorg aan en investeren in oplossingen die ieders welzijn en comfort verhogen. Voor ons telt iedereen.


GELEID DOOR ONZE WAARDEN

Bij al onze activiteiten en beslissingen laten we ons leiden door onze vijf waarden :

Zorgplicht - Respect - Genieten van het succes van anderen
Vertrouwen - Samen

Onze vijf waarden vormen de basis van ons bedrijf. Ze vertegenwoordigen niet enkel onze Arega identiteit, maar bepalen ook de manier waarop we samenwerken. Onze waarden staan centraal in onze bedrijfscultuur en bepalen hoe we onszelf extern wensen te profileren, hoe we willen omgaan met onze klanten, onze leveranciers en onze zakenpartners.

We doen er alles aan om te handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving, de hoogste ethische normen en deontologie toe te passen en steeds waarheidsgetrouw en strikt wetenschappelijk te handelen. We handelen eerlijk, correct en respectvol in al onze inspanningen en in volle transparantie met onze interne en externe relaties/partners.

Onze waarden begeleiden ons in onze missie als betrouwbare partner in gezondheid door de toegang tot goede gezondheid, welzijn en comfort te maximaliseren door betaalbare zorg- en comfortoplossingen te bieden aan alle mensen, zowel zorgprofessionals als mensen die onze producten gebruiken. Voor ons telt iedereen.

2019

Gestart met onze activiteiten in België en Luxemburg

4

Actief in 4 landen (België, Luxemburg, Nederland en Duitsland)

15

Merken

3

Top 3-speler generische markt in België en Luxemburg

EEN HOLISTISCHE BENADERING, GEBASEERD OP WETENSCHAP

We ontwikkelen onze comfortoplossingen steeds van uit een holistisch, persoonsgericht perspectief en steeds ondersteund door hedendaagse wetenschap.

HOE WE HET VERSCHIL MAKEN

Verzorging & comfort
Ons aanbod aan innovatieve, preventieve en curatieve, gezondheidsoplossingen richt zich op de persoon, waarbij persoonlijk comfort, zorg en welzijn geoptimaliseerd worden.. We willen aandacht hebben voor de uitdagingen waarmee patiënten en zorgverleners dagelijks te maken hebben en investeren in oplossingen die patiëntenzorg verbeteren, die het comfort en welzijn van mensen vergroten, waarbij iedereen telt.

Iedereen telt
We dragen bij tot het optimaliseren van patiëntenzorg door verschillende partijen bij elkaar te brengen en door aandacht te besteden aan de uitdagingen waarmee patiënten en zorgprofessionals dagelijks te maken hebben. Ons doel is het leven makkelijker te maken, niet enkel voor patiënten, maar voor iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorgketen. Dit is waar ons motto iedereen telt voor staat.

Wetenschappelijk onderbouwd
We weten waar het bij patiënten en zorgverleners om draait en willen met echte oplossingen komen. We bieden innovatieve preventieve en curatieve gezondheidsoplossingen, met de mens centraal om het comfort rond zorg en welzijn te optimaliseren. We doen dit steeds vanuit een systeemfilosofie over alle facetten heen en steeds met een wetenschappelijke benadering.

EEN HOLISTISCHE BENADERING, GEBASEERD OP WETENSCHAP

We ontwikkelen onze comfortoplossingen steeds van uit een holistisch, persoonsgericht perspectief en steeds ondersteund door hedendaagse wetenschap.

HOE WE HET VERSCHIL MAKEN

Verzorging & comfort
Ons aanbod aan innovatieve, preventieve en curatieve, gezondheidsoplossingen richt zich op de persoon, waarbij persoonlijk comfort, zorg en welzijn geoptimaliseerd worden. We willen aandacht hebben voor de uitdagingen waarmee patiënten en zorgverleners dagelijks te maken hebben en investeren in oplossingen die patiëntenzorg verbeteren, die het comfort en welzijn van mensen vergroten, waarbij iedereen telt.

Iedereen telt
We dragen bij tot het optimaliseren van patiëntenzorg door verschillende partijen bij elkaar te brengen en door aandacht te besteden aan de uitdagingen waarmee patiënten en zorgprofessionals dagelijks te maken hebben. Ons doel is het leven makkelijker te maken, niet enkel voor patiënten, maar voor iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorgketen. Dit is waar ons motto iedereen telt voor staat.

Wetenschappelijk onderbouwd
We weten waar het bij patiënten en zorgverleners om draait en willen met echte oplossingen komen. We bieden innovatieve preventieve en curatieve gezondheidsoplossingen, met de mens centraal om het comfort rond zorg en welzijn te optimaliseren. We doen dit steeds vanuit een systeemfilosofie over alle facetten heen en steeds met een wetenschappelijke benadering.Word onze partner in gezondheid

Arega biedt innovatieve oplossingen voor een betere gezondheid en
gezondheidszorg. We richten ons op de persoon en het optimaliseren van persoonlijke zorgcomfort en welzijn.

We zijn continu op zoek naar betere oplossingen en investeren in samenwerkingen om comfortoplossingen te ontwikkelen en aan te bieden aan iedereen.

Met onze partners willen we bijdragen aan ziektepreventie en de verbetering van gezondheid en welzijn.

LEES MEER

Blijf op de hoogte van de medische wereld

Als zorgprofessional is het moeilijk om op de hoogte te blijven van de vele veranderingen op medisch vlak. Arega informeert u graag over nieuwe inzichten, ontwikkelingen en nuttige informatie.

Het enige wat u hoeft te doen is de velden invullen


    Blijf op de hoogte van de medische wereld

    Als zorgprofessional is het moeilijk om op de hoogte te blijven van de vele veranderingen op medisch vlak. Arega informeert u graag over nieuwe inzichten, ontwikkelingen en nuttige informatie.

    Het enige wat u hoeft te doen is de velden invullen


      Land