Symposium 2022 – Tinne Dilles


Tinne Dilles is professor in de gezondheids- en verpleegkundige wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, België.  Haar focus ligt op interprofessionele farmaceutische zorg. In 2011 werd haar doctoraatsproject getiteld 'Pharmacotherapeutic Care in Nursing Homes: Nurses' contribution to drug monitoring' met succes gepresenteerd. Ze is voorzitter van NuPhaC, een internationaal expert consortium over Verpleegkundige en Farmaceutische Zorg. Voorbeelden van recente onderzoeksprojecten zijn: DeMoPhaC (een Europees project over de ontwikkeling van een model voor interprofessionele farmaceutische zorg'; SelfMED en Selfmadip (zelfmanagement van medicatie in ziekenhuizen); HarMoNiC (High Risk Medication in Community Care); DePend (Deprescribing at the End of Life); LORIS (Lowering Relapse in schizophrenia and bipolar disease through self-management of medication support). Onderzoeksresultaten worden regelmatig verspreid op nationale en internationale conferenties. Zij organiseert ook symposia, conferenties en internationale studieprogramma's, en neemt deel aan verschillende professionele organisaties, organisatiecomités en wetenschappelijke commissies. Haar publicatielijst omvat meer dan 50 publicaties. Ze is lid van de raad van bestuur van het Industrieel Onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen, dat zich toespitst op industriële valorisatie van onderzoeksoutput. Tinne is houder van de wetenschappelijke leerstoel over kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg bij personen met een polyfarmacie of complexe farmacotherapie, gesteund door Arega. In verschillende nationale en internationale cursussen specialiseerde Tinne zich in farmaceutische zorg, en in onderzoeksmethodologie en statistiek.  Ze doceert onderzoeksmethodologie, statistiek en farmacotherapie aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidszorgwetenschappen. Ze is voorzitter van het departement Verpleegkunde en Vroedkunde, Centrum voor Onderzoek en Innovatie in de Zorg, aan de Universiteit Antwerpen. Haar ambitie is om de patiëntresultaten en de kwaliteit van de zorg in het domein van de farmaceutische zorg te verbeteren door te investeren in het opbouwen van evidentie, maar even belangrijk, door de transfer naar de klinische praktijk te maken via disseminatie en door het versterken van implementatiestrategieën, interprofessionele samenwerking en de valorisatie van onderzoeksresultaten.


Land